مجمع عمومی فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه برگزار گردید

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز راس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ در محل ساختمان اداری شهر رویایی پدیده و با حضور هزاران نفر از سهامداران شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در این جلسه که با حضور اعضای هییت مدیره برگزار شد سهامداران شرکت به افزایش سرمایه شرکت به میزان ۵۰۰ درصد از محل مطالبات حال شده رای مثبت داده و در نتیجه هر یک سهم شرکت به ۶ سهم افزایش و حق تقدم مربوطه برای سهامداران صادر که طی مدت ۶۰ روز از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ قابل اعمال خواهد بود.

مجمع عمومی فوق العاده پدیده

مجمع عمومی فوق العاده پدیده

مجمع عمومی فوق العاده پدیده

ادامه مجمع عمومی فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه برگزار گردید