پلمپ دفاتر تهران، ساعاتی پس از تکذیبیه پدیده

روز گذشته سایت های خبری از پلمپ دفاتر تهران خبر دادند، در صورتی که این دفاتر هنوز فعال بود و این خبر توسط پدیده تکذیب شد. اما پس از گذشت ساعاتی از این تکذیبیه، دفاتر پدیده در تهران پلمپ شد. سوال اینجاست که این اطلاعات قبل از اجرا چگونه در اختیار این سایت ها قرار می گیرد؟ سوالی که پدیده هم به دنبال پاسخ آن است.