مطالب منتشر شده منتسب به محسن پهلوان، در شبکه های اجتماعی مورد تأیید نیست

روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، اعلام کرد کلیه مطالبی که به نقل از شخص محسن پهلوان مقدم مدیر عامل شرکت پدیده در شبکه های اجتماعی  منتشر می گردد مورد تایید ایشان نمی باشد و هر گونه اخباری که از طریق سایت رسمی شرکت اعلام می گردد معتبر است.