[دردنامه سهامداران]

من یک جوان ایرانی هستم. تا به حال روی پول را ندید ام . دانشجوی دکتری هستم. با وامی که از دانشگاه برای شروع زندگیم گرفتم و وام ۳ تومانی ازدواج خواستم زندگی ام را شروع کنم اما با تبلیغات پدیده گول خوردم و سهام خریدم به امید اینکه بالاخره این وضعیتم را بهتر کند. ۲ سال است که منتظرم. دیگر نمی دانم به همسرم و خانواده همسرم چه بگویم به خاطر این همه تاخیر. فقط شرمنده خانواده ام و خانواده همسرم و همسرم شده ام. افسرده شده ام. چند باری در تجمعات قانونی اعتراضی پدیده شرکت کردم اما با برخوردهای امنیتی مواجه شدم و از راه های دیگری پیگیری می کنم. امیدم به زندگی خیلی کم شده و حتی چند بار فکر خودکشی به سرم زده…مسئول این وضعیت زندگی من کیست! “آیا کسی هست ما را یاری کند!”

 

شما هم می توانید مشکلات خود را برای ما ارسال کنید تا در وبسایت یک پدیده قرار بگیرد.