جلسه وزیر کشور با استاندار در مورد پدیده / احتمال معرفی حامی مالی برای پدیده

جلسه وزیر کشور با استاندار در مورد پدیده / احتمال معرفی حامی مالی برای پدیده

شهرآرا – وزیر کشور شب گذشته با حضور در برنامه «اشاره» که از سیمای خراسان‌ رضوی پخش شد، به آخرین وضعیت پرونده پدیده اشاره کرد و با صراحت به سهامداران اطمینان خاطر داد که به حق خود خواهند رسید.

رحمانی‌ فضلی با بیان اینکه روز پنجشنبه با استاندار خراسان‌رضوی در خصوص وضعیت پدیده جلسه دارد افزود: شاید در این جلسه به یک کنسرسیوم برسیم که بتواند حامی مالی این پروژه باشد. از این رو، پس از این تعیین‌ تکلیف پدیده شاندیز، مردم می‌توانند یا سهام‌ها را نقد کنند یا از مجموعه سهم بگیرند که به نظر من، گزینه دوم بهتر است.

وی با اشاره به مسئله تعیین یک دستگاه برای حمایت و پیش‌بردن پروژه، خاطرنشان کرد: باید یک بانک یا موسسه مالی پیدا کنیم که عقبه مالی اینجا را تامین کند و البته باید توجه داشت که یقینا منابع این طرح کمتر از ٣-٢ درصد بدهی‌های آن نیست. طرح توجیه ‌دارد. مشکل در تخلفاتی است که رخ داده و مردم مطمئن باشند که حق آن‌ها محفوظ است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه  ١۴دستگاه اجرایی در این پرونده شاکی هستند، خاطرنشان کرد: هزار و٢٠٠ میلیارد تومان سهام به‌ طور غیرقانونی به مردم فروخته شده و با روش‌های غیرقانونی افزایش حبابی قیمت داده تا ۵ هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان و این مسئله یک معضل بسیار بزرگ ایجاد می‌کرد.

ادامه جلسه وزیر کشور با استاندار در مورد پدیده / احتمال معرفی حامی مالی برای پدیده