[دردنامه سهامداران]

من یکی از سهامداران پدیده دانشجوی ارشد هستم که بعد از ۸ سال کار پس انداز خودم را با مقداری وام که گرفتم سهام خریدم تا بااین پول بتوانم مشکلاتم را حل کنم ولی بعد از گدشت یکسال به هیچ پولی نرسیدم در حال حاضر بیکارم و توان پرداخت اقساط وام و شهریه دانشگاهو هزینه عمل مادرم را ندارم متاسفم که با یک تصمیم بدون فکر مسوولان زندگی من و همه سهامداران…………..
چرا مسوولین فقط حرف میزنند و هیچ کاری انجام نمیشود

شما هم می توانید مشکلات خود را برای ما ارسال کنید تا در وبسایت یک پدیده قرار بگیرد.