عضو هیئت مدیره پدیده شاندیز: نرخ واقعی سهام هنوز مشخص نیست

عضو هیئت مدیره پدیده شاندیز: نرخ واقعی سهام هنوز مشخص نیست

احمد نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اعضای هیات مدیره جدید برای احقاق مردم، مسئولیت مدیریت این شرکت را عهده‌دار شده‌اند، امروز هم اولین جلسه اعضای جدید هیات مدیره با ستاد تدبیر استان تشکیل شد. اولویت نخست تعییت تکلیف طرح پدیده از نظر فنی و تصویب آن، تعیین تکلیف مطالبات مورد ادعای دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و سپس تهیه تراز مالی پروژه است چرا که هر سرمایه‌گذار ابتدا نرخ بازده اقتصادی پروژه را ارزیابی و سپس سرمایه‌گذاری می‌کند.

عضو هیات مدیره جدید پدیده شاندیز تصریح کرد: پروژه پدیده شاندیز باید توجیه اقتصادی داشته باشد و طرح آن مصوب شود، چرا که در صورت عدم شفاف‌سازی پروژه، طرح مصوب نخواهد شد و قابلیت جذب سرمایه‌گذار هم وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: بازگرداندن پول سهام‌داران مستلزم آن است که منبع مالی آن از محل پروژه تامین شود که باید بازده اقتصادی مثبت داشته باشد تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را بتوان جذب کرد.

ادامه عضو هیئت مدیره پدیده شاندیز: نرخ واقعی سهام هنوز مشخص نیست