مدیر سابق بورس خراسان: ورود پدیده به بورس به نفع سهامدار، شرکت و حتی بورس است

 مدیر سابق بورس خراسان: ورود پدیده به بورس به نفع سهامدار، شرکت و حتی بورس است

به گزارش روابط عمومی شرکت پدیده، عباسعلی طوسیان در میزگرد تخصصی «تامین نقدینگی برای پدیده » با اشاره به اینکه سرمایه عظیمی از مردم در پروژه پدیده به اشتراک گذاشته شده است، اظهار کرد: با تعطیلی پروژه پدیده، روزی چند صد میلیارد به سهامدار و اقتصاد ملی ضربه وارد می شود و هر روزی که می گذرد منافعی که از طریق این پروژه می توانست عاید دولت و مردم شود، هدر می رود.

وی ادامه داد: یکی از مکان هایی که می تواند سرمایه کم و زیاد را جذب کند بازار بورس است به طوری که در برخی از کشورها ٨٠ درصد مردم سهامدار هستند. ما نیز می توانیم از طریق بورس، سرمایه های خرد مردم را جمع آوری و فعالیت اقتصادی بزرگ ایجاد کرده و محصولات خود را صادر کنیم.

وی در ارتباط با اینکه آیا ورود پدیده به بورس به مصلحت است؟ اظهار کرد: ورود پدیده به بورس به نفع همه از جمله سهامدار، شرکت و حتی بورس است و وقتی تمامی مسئولین اعم از وزیر اقتصاد و دارایی، ستاد تدبیر، استانداری و مسئولین بر این باور هستند که این پروژه باید به جریان بیفتد دلیلی برای تاخیر در این امر وجود ندارد.

طوسیان در خصوص جذب سرمایه گذار نیز گفت: اگر هیات مدیره بتواند بستر و فضا را برای سرمایه گذاری در شرکت مهیا کند، قطعا سرمایه به این پروژه ورود پیدا می کند، و با توجه به اینکه خالص ارزش دارایی های شرکت مثبت است، متقاضی زیادی برای سرمایه گذاری در آن وجود دارد که این اقدام می تواند از سه طریق عرضه سهام در بازار بورس، تشکیل کنسرسیوم و جذب سرمایه گذار صورت گیرد.

طوسیان عنوان کرد: تامین مالی شرکت تفاوتی ندارد که از طریق تشکیل کنسرسیوم بانکی، ورود سرمایه گذار و یا فروش اوراق مشارکت صورت گیرد، اعضای هیات مدیره می توانند از هریک از این طرق وارد شوند تا طرف های مقابل نیز شرایط خود را مطرح کرده و برای بهره برداری پروژه به توافق برسند.

وی با تاکید بر اینکه ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی به پروژه تفاوتی ندارد، افزود: مهم آن است که ابهامات پروژه مرتفع شود، زیرا در این صورت است که هم سرمایه گذار داخلی و هم سرمایه گذار خارجی به پروژه ورود پیدا خواهند کرد. اما سرمایه گذار خارجی قبل از ورود به پروژه تعهداتی در خصوص شرایط ورود پول، تضمین سود و حفظ ارزش پول خود با وزارت اقتصاد خواهد داشت و پس از سنجش شرایط اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری در شرکت ورود پیدا می کند.

مدیر سابق بورس منطقه خراسان افزود: بنابراین جذب سرمایه گذار مستلزم فک محدودیت ها است و در این خصوص وزارت اقتصاد و ستاد تدبیر باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند. حال اگر هر چه فعالیت این پروژه به تعویق افتد خواب سرمایه رخ داده خسارات بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه باید بستری فراهم شود تا مردم به سرمایه گذاری در این پروژه اعتماد کند، عنوان کرد: اگر بستر و زمینه سرمایه گذاری فراهم شود و تدابیری برای مدیریت پروژه اندیشیده شود قطعا سرمایه گذار جذب خواهد شد.

وی ادامه داد: پذیرش در بورس و یا فرابورس نیز الزاماتی دارد، یکی از این الزامات آن است که نباید هیچ ممنوعیتی در خرید و فروش و دارایی های این شرکت وجود داشته باشد. اگر سرمایه گذاری بخواهد مالک بخشی از این پروژه باشد باید به این نکته توجه کرد که سایر بخش های پروژه تحت نظارت دادستانی نباشد و بخش های دیگر هم بتواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد.

مدیر سابق بورس خراسان خاطرنشان کرد: کسی که سرمایه گذاری می کند باید تمام مسائل برای وی تعریف شده باشد و بداند که بازار بورس نیز بالا و پایین دارد و ریسک های آن را قبول کند.

طوسیان با بیان اینکه قیمت سهام در بورس تابعی از عرضه و تقاضای خواهد بود، ادامه داد: ممکن است فروشنده برای فروش سهام خود قیمتی را در نظر گیرد که هیچ خریداری برای آن پیدا نشود، بنابراین باید در سهام و سرمایه گذاری نقد شوندگی را همواره مدنظر داشت، به عبارتی باید ارزیابی کرد که آیا خریداری برای قیمت پیشنهادی سهام وجود دارد یا خیر.

مدیر سابق بورس منطقه خراسان با بیان اینکه کشف قیمت سهام در این فرآیند چندان دارای اهمیت نیست، ادامه داد: تعیین کننده قیمت سهام میزان عرضه و تقاضا است، البته در بورس بحثی تحت عنوان «بازار گردانی» وجود دارد که از افت بیش از اندازه قیمت سهام جلوگیری می کند.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *