وزیر کشور: اگر پای مردم در میان نبود همان روز اول دستور قلع و قمع ساختمانهای پدیده را می دادیم / استاندار خراسان رضوی: در مورد ورود پدیده به فرابورس هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد

وزیر کشور: اگر پای مردم در میان نبود همان روز اول دستور قلع و قمع ساختمانهای پدیده را می دادیم / استاندار خراسان رضوی: در مورد ورود پدیده به فرابورس هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد

خراسان رضوی – وزیر کشور در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مورد درباره آخرین وضعیت پدیده گفت:

پدیده در سطحی نیازمند پیگیری های ملی و هماهنگی با دستگاهها و نهادهای مختلف بود که خوشبختانه ماحصل آن یک مجموعه ۱۶ بندی شد که همه راهکارها در آن دیده شده است.

مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، استاندار محترم و دستگاه های ذیربط در این خصوص تشکیل جلسه دادند و در چهارچوب تعیین شده پیگیر امور شدند که در نتیجه این جلسات، خوشبختانه هیات مدیره تشکیل و مدیرعامل انتخاب شد و قیمت گذاری سهام انجام شده است. مسیر اکنون برای برداشتن گام های بعدی آماده است.

ادامه وزیر کشور: اگر پای مردم در میان نبود همان روز اول دستور قلع و قمع ساختمانهای پدیده را می دادیم / استاندار خراسان رضوی: در مورد ورود پدیده به فرابورس هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد

رییس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی: باید ساختار مناسبی برای ورود پدیده به بورس ایجاد شود

رییس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی: باید ساختار مناسبی برای ورود پدیده به بورس ایجاد شود

رییس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی گفت : بزرگترین اشکال شرکت پدیده عدم شفافیت بوده که با ورود نظام مند به بورس حل می شود.

به گزارش پایگاه خبری عصر هشتم، مهندس نسرین یوسفی در این زمینه افزود: پدیده مجموعه سرمایه گذاری بزرگی در استان با سرمایه گذاران خرد بسیار است و با توجه به اینکه گردشگری اولویت سند توسعه استان است و طراحی و برنامه این طرح بزرگ هم بر مبنای گردشگری است از اهمیت ویژه ای در استان برخوردار می باشد.

ادامه رییس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی: باید ساختار مناسبی برای ورود پدیده به بورس ایجاد شود