پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

پرسش و پاسخ سهامداران و مدیر روابط عمومی پدیده شاندیز

✅سوال:
سلام من تلاش کردم ولی  نتونستم در روز مورد نظر اعلام شده به سامانه وارد شوم  لطفا بفرمایید باید چه کارکنم،؟و چه موقع امکان ورود به سامانه  فراهم میشود؟

?پاسخ:
در روز آخر برنامه زمانبندی، اعلام خواهد شد.

ادامه پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

فرآیند ورود پدیده به بورس ظرف ۶ الی ٧ ماه امکان پذیر است

فرآیند ورود پدیده به بورس ظرف ۶ الی ٧ ماه امکان پذیر است
رییس پیشین اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران گفت: فرآیند ورود پدیده به بورس ظرف ۶ الی ٧ ماه امکان پذیر است.

به گزارش پایگاه خبری عصر هشتم، دکتر بهمن آرمان اظهار داشت: برخلاف آن چیزی که عنوان می شود که فرآیند ورود پدیده به بورس ٣ الی ۴ سال طول می کشد این مساله در طول ۶ الی ٩ ماه قابل حل است.

وی افزود: در زمان مدیریت آقای رجائی سلماسی در بورس تهران در فاصله سال ١٣۶٨ تا ١٣٧۶ بالغ بر ١٧۵ شرکت وارد بورس شدند. بورس تهران در سال ۶٨ تنها با ٧۶ شرکت فعالیت خودش را آغاز کرد. حال اگر بخواهیم فرآیند ورود به بورس را ٣ الی ۴ سال محاسبه کنیم این اقدام مبنای علمی و اجرایی ندارد.

آرمان با اشاره به اینکه ارزش گذاری دارایی های شرکت پدیده و تعیین ارزش سهام آن فرآیندی است که نیاز به بررسی های پیچیده ولی عملی دارد و کار موسسات تخصصی است، افزود: حل مشکل پدیده در گرو سازمان بورس و اوراق بهادار است و این مساله هم در گرو تقاضا و درخواست متولیان شرکت است. هیات مدیره باید مساله شرکت را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار حل کنند. مساله ای که پیش آمده راه حلی دارد که دارای مبانی صرفا علمی، اجرایی و قانونی است.

ادامه فرآیند ورود پدیده به بورس ظرف ۶ الی ٧ ماه امکان پذیر است