مدیر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد: پدیده شهر شاندیز را برند کرد

مدیر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد: پدیده شهر شاندیز را برند کرد

مدیر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد گفت: پدیده شهر شاندیز را برند کرد که این نکته مهمی است و نباید از آن غافل شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر هشتم، دکتر هادی رفیعی در گفت و گو اظهار کرد: پدیده شهر شاندیز را برند کرد و این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد، چرا که در حال حاضر کمتر کسی است که شاندیز را با نام پدیده نشناسد و این مساله موید نقش برجسته این پروژه در شاندیز است.

ادامه مدیر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد: پدیده شهر شاندیز را برند کرد

نماینده سابق مجلس: تاثیر سرمایه گذاری در پدیده بر چرخه اقتصاد کل کشور محسوس است

نماینده سابق مجلس: تاثیر سرمایه گذاری در پدیده بر چرخه اقتصاد کل کشور محسوس است

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری در پدیده نه تنها بر وضعیت اقتصادی استان خراسان رضوی تاثیر مثبتی خواهد داشت بلکه با توجه به وجود پروژه های پدیده در سطح کشور، تاثیر آن بر چرخه اقتصاد کل کشور محسوس است.

به گزارش پایگاه خبری عصر هشتم، علی سبحانی‌فر در گفت و گو افزود: پدیده به دنبال فراهم سازی بستر خدماتی و ساخت امکاناتی برای خدمت به مردم بوده و این در حالی همچنین با توجه به نوع عملکرد، جذب نیروی انسانی و اشتغالزایی سراسری در کشور ایجاد کرده است.

ادامه نماینده سابق مجلس: تاثیر سرمایه گذاری در پدیده بر چرخه اقتصاد کل کشور محسوس است

[پرسش و پاسخ] تبدیل تعهدنامه به سهام در زمان نقل و انتقال امکان پذیر خواهد بود

[پرسش و پاسخ] تبدیل تعهدنامه به سهام در زمان نقل و انتقال امکان پذیر خواهد بود

✅سوال:
سوال:
علیرغم اینکه همه سهام خود را فروخته و تعهدنامه دریافت کرده ام ولی تعداد سهام برگه تعهد در فرم ثبت نام سایت صفر لحاظ شده و کل سهام در سهام مانده منظور شده. برای این عدم تطبیق چه باید کرد؟

?پاسخ:
باید در قسمت ارسال مشکل سامانه درج مینمودید. در بازگشایی مجدد سامانه اعمال نمایید.

 

ادامه [پرسش و پاسخ] تبدیل تعهدنامه به سهام در زمان نقل و انتقال امکان پذیر خواهد بود