بازدید معاون رییس جمهور از پدیده شاندیز / درخواست پیگیری مصوبات ۳۰ مرداد از رییس جمهور توسط مدیر عامل پدیده

بازدید معاون رییس جمهور از پدیده شاندیز / درخواست پیگیری مصوبات 30 مرداد از رییس جمهور توسط مدیر عامل پدیده

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با هیات همراه از پدیده شاندیز بازدید کرد.

به گزارش اخبار پدیده، شهیندخت ملاوردی، به همراه جمعی از معاونان خود و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از مرکز خرید پدیده شاندیز و بازار قدیم مشهد بازدید کردند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این بازدید از بخش های مختلف پروژه و بازارها بازدید به عمل آورد. وی در ادامه در جلسه ای با مدیرعامل شرکت پدیده که در بازار قدیم مشهد واقع در پدیده برگزار شد، به بحث و تبادل نظر در خصوص روند حل مشکلات شرکت و نقش دولت در این فرآیندها پرداخت.

ادامه بازدید معاون رییس جمهور از پدیده شاندیز / درخواست پیگیری مصوبات ۳۰ مرداد از رییس جمهور توسط مدیر عامل پدیده