نماینده سبزوار: در پرونده پدیده دولتیها صددرصد وقت کشی می کنند

نماینده سبزوار: در پرونده پدیده دولتیها صددرصد وقت کشی می کنند

رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: صددرصد در پرونده پدیده وقت کشی می شود و ما شاهد عدم توجه مدیران دولتی به این پرونده هستیم.

به گزارش نخست نیوز، حسین مقصودی با بیان این مطلب بیان کرد: در پرونده پدیده صددرصد وقت کشی می شود و ما شاهد عدم توجه مدیران دولتی و نبود عزم ملی برای حل مشکلات این پرونده هستیم.

وی افزود: مدیران دولتی فقط در حال کاغذبازی هستند و خودشان هم حرف خودشان را قبول ندارند، بعضا مسئولان وزارت خانه ها و مجموعه مدیران دولتی بر این اعتقاد هستند که افرادی سهام خریدند و حالا چرا ما باید پاسخگو باشیم؟ اگر این افراد سود می کردند یک ریال از سود خود را مگر به ما می بخشیدند؟!

ادامه نماینده سبزوار: در پرونده پدیده دولتیها صددرصد وقت کشی می کنند