نماینده درگز: وقت کشی معنادار در پرونده پدیده وجود دارد / مسئول رسیدگی به پرونده فقط قوه قضاییه است

نماینده درگز: وقت کشی معنادار در پرونده پدیده وجود دارد / مسئول رسیدگی به پرونده فقط قوه قضاییه است

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئول رسیدگی به پرونده فقط قوه قضاییه است که تا کنون وقت کشی معناداری در حل مشکلات این پرونده داشته است.

به گزارش نخست نیوز، عبدلله حاتمیان در این خصوص اظهار کرد: وظیفه حل مشکل پدیده بر عهده قوه قضاییه است. مرجعی که کار پدیده را متوقف کرد برای حل مشکلات پدیده هم اختیارات قانونی دارد اما سکوت کرده است.

وی ادامه داد: به لحاظ قانونی موضوع حل مشکل پدیده تکلیف قوه قضاییه است نه نماینده و رییس جمهور و برخی از همکاران من به اشتباه برای حل این مشکل دنبال وزیر و رییس جمهور و … اند.

ادامه نماینده درگز: وقت کشی معنادار در پرونده پدیده وجود دارد / مسئول رسیدگی به پرونده فقط قوه قضاییه است