پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

سوال:
چرا برق مجموعه قطع شده و بازار تعطیله؟

پاسخ:
بازار تعطیل نیست و غیر از ۱۱ مغازه بقیه برق دارند. مشکل به وجود آمده به دلیل بروز مشکلات فنی در تابلو فشار قوی برق بوده است که به منظور تعمیر به شرکت مربوطه ارسال گردیده که به محض عودت به پدیده وصل خواهد شد.
در حال حاضر برق پروژه تا زمان عودت تابلو فشار قوی برق توسط ژنراتورها تامین می شود. یکی از این ژنراتورها دچار مشکل فنی بوده که تا انتهای امروز درست می شود و برق ۱۱ واحد تجاری باقیمانده وصل میشود.
ضمن اینکه تابلو فشار قوی نهایتا تا ۳ روز دیگر تعمیر و عودت میشود و از آن پس تامین برق مانند سابق خواهد بود.

ادامه پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

معاون وزیر کشور خبر داد؛ تسهیل و تعیین تکلیف پرداخت بدهی مالیاتی شرکت پدیده با مساعدت ویژه وزیر اقتصاد

معاون وزیر کشور خبر داد؛ تسهیل و تعیین تکلیف پرداخت بدهی مالیاتی شرکت پدیده با مساعدت ویژه وزیر اقتصاد

با مساعدت ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی فرآیند پرداخت بدهی مالیاتی شرکت پدیده شاندیز تسهیل و تعیین تکلیف شد.

به گزارش پاپگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام نمود، با مساعدت و همراهی ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی کشور، فرآیند پرداخت بدهی های مالیاتی شرکت پدیده شاندیز، در بهترین شرایط ممکن تعیین تکلیف و ابلاغ گردید.

ادامه معاون وزیر کشور خبر داد؛ تسهیل و تعیین تکلیف پرداخت بدهی مالیاتی شرکت پدیده با مساعدت ویژه وزیر اقتصاد

نایب رییس شورای شهر شاندیز: تنفس ۵ ساله برای پرداخت بدهی پدیده به شهرداری را قبول نداریم

نایب رییس شورای شهر شاندیز: تنفس ۵ ساله برای پرداخت بدهی پدیده به شهرداری را قبول نداریم

روند رسیدگی به پرونده پدیده این روزها سهامداران این شرکت را در حالت بیم و امید جدی برای نقد شدن سهامشان قرار داده است. بعد از آنکه وزیر کشور گزارشی از روند رسیدگی به پرونده پدیده به رییس جمهور ارائه نمود و دکتر روحانی ازیشان خواست تاگزارشی از عملکرد جز بجز دستگاهها در رابطه به پروژه بدهند در جلسه دوم آذرماه وزارت کشور مشروح انتظارات از دستگاههای اجرایی به همه مدیران مربوطه ابلاغ شد. یکی از این نهادهای مسئول شهرداری شاندیز بود که از سوی مدیرعامل شرکت پدیده بزرگترین طلبکار مجموعه خوانده شد.

به گزارش نخست نیوز، مدیرعامل پروژه پدیده شاندیز در نشست خبری خود در هفته اول آذرماه از تنفس ۵ ساله برای پرداخت بدهی های پدیده به شهرداری شاندیز خبر داد و اعلام کرد بر اساس مصوبه وزارت کشور بزودی پایان کار پروژه از سوی شهرداری صادر خواهد شد. اما با گذشت دو هفته از این موضوع شهرداری شاندیز همچنان موضوع را تایید نکرده است.
اخذ پایان کار از شهرداری شاندیز کلید باز شدن قفل های پدیده و حتی میزان است زیرا این پایانکار برای ساختمانی است که قرار است وثیقه وامی گردد که گره سپرده گذاران میزان و کنسرسیوم بانکی برای تامین نقدینگی عملیات اجرایی پروژه را حل کند.

ادامه نایب رییس شورای شهر شاندیز: تنفس ۵ ساله برای پرداخت بدهی پدیده به شهرداری را قبول نداریم