رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی: ادعای طلب دستگاههای دولتی از پدیده قانونی و شرعی نیست

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی: ادعای طلب دستگاههای دولتی از پدیده قانونی و شرعی نیست

رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: معتقدم پشت پدیده فساد اداری بزرگی است و ادعای طلبکاری اکثر دستگاههای دولتی از پدیده قانونی و شرعی نیست.

به گزارش نخست نیوز، حسین مقصودی تصریح کرد: به اعتقاد من ادارات دولتی اعداد و ارقامی را از پدیده طلب می کنند که نه چارچوب قانونی دارد و نه شرعی.

وی ادامه داد: مگر می شود شورای شهر مبلغی برابر با بودجه ۵٠ سال شهر شاندیز را به عنوان بدهی از پدیده مطرح کند. من تجربه شهرداری را داشتم و بر مبنای مفاد قانونی اثبات می کنم مبلغ بدهی پدیده به شهرداری از رقم اعلامی ستاد تدبیر هم کمتر است.

ادامه رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی: ادعای طلب دستگاههای دولتی از پدیده قانونی و شرعی نیست