عضو شورای شهر شاندیز: پایان کار پدیده امروز صادر می شود

عضو شورای شهر شاندیز: پایان کار پدیده امروز صادر می شود

عضو شورای شهر شاندیز گفت: توافق شده شرکت پدیده شاندیز تعهدات خود را محضری کرده و پایان کار نیز تا ظهر توسط شهرداری صادر شود.

به گزارش سایت اخبار پدیده، محسن زاده سلیم یکی از حاضران در جلسه پر تنش ١٠ ساعته دیروز برای نهایی شدن مصوبات و صدور پایان کار برای پدیده بود.

وی در خصوص نتیجه جلسه دیروز یازدهم دی ما اظهار کرد: در این جلسه ما به جمع بندی رسیدیم و نهایتا قرار شد پایان کار تا امروز ظهر توسط شهرداری آماده شود اما صدور آن نیازمند این است تا دوستان در پدیده صبح امروز تعهد محضری دهند که تمام موارد قانونی را انجام خواهند داد.

ادامه عضو شورای شهر شاندیز: پایان کار پدیده امروز صادر می شود

ایرادات فرایند حسابرسی پدیده هنوز کاملا برطرف نشده است

ایرادات فرایند حسابرسی پدیده هنوز کاملا برطرف نشده است

یک منبع آگاه به خراسان رضوی گفت: فرایند حسابرسی یک فرایند پیچیده است و ایرادات و شبهه ها  هنوز کامل برطرف نشده است لذا پرونده حسابرسی سال ۹۳ هنوز به طور کامل به پایان نرسیده است. در همین زمینه حامد مقدم مدیر روابط عمومی شرکت پدیده نیز به خراسان رضوی گفت: حسابرسی سال ۹۳ نهایی شده اما ایرادات و ابهاماتی دارد که ممکن است برطرف هم نشود و حسابرسی شرکت ابنیه مربوط به سال ۹۴  تا ۱۵ دی ماه امسال به پایان می رسد و پیش بینی می شود حسابرسی نهایی سال ۹۴  تا پایان دی ماه امسال به اتمام  برسد.در خور ذکر است که شرکت پدیده سعی می کند به فرا بورس ورود پیدا کند و در صورتی که تمام ابهامات و ایرادات حسابرسی سال ۹۳ و ۹۴  برطرف نشود، امکان ورود به فرا بورس برای این شرکت و جود ندارد.