نشست مشترک مدیریت کنترل پروژه ی کیش با مدیرعامل پدیده شاندیز کیش

نشست مشترک مدیریت کنترل پروژه ی کیش با مدیرعامل پدیده شاندیز کیش

نشست مشترک مدیریت کنترل پروژه ی کیش با مدیرعامل شرکت بین الملی پدیده شاندیز کیش باحضور مشاورین پروژه و سرمایه گذاران و همچنین بازدید مشترک از کارگاه و پیگیری روند پیشرفت پروژه صورت پذیرفت.

به گزارش سایت اخبار پدیده، مدیرعامل شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش در این نشست، هماهنگی را مهم ترین کار در اجرایی شدن پروژه پدیده کیش دانست و گفت: با یک برنامه ریزی منسجم، در اسرع وقت می توان به یک هدف عالی دست یافت، به شرط آنکه همه ارکان در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

وی هم فکری را یکی از مهم ترین علت های پیشرفت کار عنوان کرد و افزود: از آنجا که هر شخصی دارای تخصص در رشته کاری خود و همچنین دارای تجربیات نهفته ای است، وقتی افراد در جلسه، کنار یکدیگر قرار می گیرند، بارش افکاری به وجود می آید که به پیشرفت کار کمک خواهد کرد.

ادامه نشست مشترک مدیریت کنترل پروژه ی کیش با مدیرعامل پدیده شاندیز کیش

آگهی تبریک پدیده به مناسبت صدور پایانکار در روزنامه خراسان

آگهی تبریک پدیده به مناسبت صدور پایانکار در روزنامه خراسان

تصویر پایانکار پروژه پدیده شاندیز

تصویر پایانکار پروژه پدیده شاندیز

دستور جدید وزیر کشور برای تعیین تکلیف فوری وضعیت ۶۳۵۲۵ نفر از دارندگان تعهد نامه پدیده شاندیز

دستور جدید وزیر کشور برای تعیین تکلیف فوری وضعیت 63525 نفر از دارندگان تعهد نامه پدیده شاندیز

دین پرست از دستور شب گذشته دکتر رحمانی فضلی به کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر تعیین تکلیف فوری وضعیت (۶۳۵۲۵) نفر از دارندگان تعهد نامه شرکت پدیده شاندیز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور؛ از دستور شب گذشته دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر تعیین تکلیف فوری وضعیت (۶۳۵۲۵) نفر از دارندگان تعهد نامه شرکت پدیده شاندیز خبر داد.

دین پرست گفت: بدنبال تعیین تکلیف و تبیین فرآیند لازم به منظور رفع قانونی بسیاری از مشکلات عمومی موجود در مسیر آغاز بکار مجدد فعالیت های قانونی شرکت پدیده شاندیز و همچنین الزامات مورد نیاز برای تحقق این امر طی حدوداً ۴۰ روز گذشته، اکنون کارگروه ویژه در حال بررسی و احصاء مشکلات اختصاصی و اتخاذ تمهیدات مناسب برای تعیین تکلیف این دسته از مشکلات می باشد.

ادامه دستور جدید وزیر کشور برای تعیین تکلیف فوری وضعیت ۶۳۵۲۵ نفر از دارندگان تعهد نامه پدیده شاندیز