پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

سوال:
با سلام. اقای حامد مقدم اول اینکه طبق مدارک و شنیده ها حکایت از موجودی هزار میلیاردی اقای پهلوان در بانک سپه چهارراه خیام می باشد و دوم اینکه هر سرمایه گذار و هر پیمانکار که به پروژه بیاید اورده اولیه برای سرمایه گذاری و شروع به کار مبلغی پول تزریق می شود. پس نتیجه می گیریم این کنسرسیوم و سایر مبالغ موجودی باید شرکت تعهدنامه ها را پاس نماید.

پاسخ:
ادعای وجود حساب هزار میلیاردی کذب محض است. در صورت وجود اسناد دال بر این موضوع لطفا اسناد مربوطه ارسال شود. در ثانی مبالغی که از محل کنسرسیوم حاصل شود قانوناً باید صرف ساخت و ساز در پروژه شود.

ادامه پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

ثبت سهام های بلاتکلیف گام دیگری به سمت شفاف سازی…

ثبت سهام های بلاتکلیف گام دیگری به سمت شفاف سازی...

از دی ماه ٩٣ یعنی درست زمانی که شرکت پدیده در آغاز توقف معاملات سهام خود قرار داشت افرادی مجبور شدند سهام خود را به صورت غیررسمی معامله کنند.

به گزارش اخبار پدیده، در خصوص این سهام های مبادله شده هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد و حتی شرکت پدیده نیز تخمینی برای تعداد آن ندارد و لذا شفافیتی هم در این زمینه کار نبود.

در همین راستا بود که شرکت در جهت شفاف سازی و ثبت سهام این اشخاص طی اعلام فراخوانی در هفته جاری نسبت به ثبت این گونه سهام ها مبادرت ورزید.

دکتر علی حامد مقدم مدیرکل روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده نیز در پاسخ به سوالات مکرر سهامداران در خصوص چرایی مشخص شدن این بازه زمانی اظهار می کند: در خصوص تعداد دقیق نفراتی که به این منظور مراجعه خواهند کرد اطلاعی در دست نداشتیم و در ثانی مراجعه به شاندیز از سراسر کشور خواهد بود و باید بازه مسافت را برای سهامداران در نظر می گرفتیم.

ادامه ثبت سهام های بلاتکلیف گام دیگری به سمت شفاف سازی…