استاندار خراسان رضوی: میزان ارتفاع هتل در مجموعه ی پدیده، بر اساس ابلاغیه ی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی مرتفع است

استاندار خراسان رضوی: میزان ارتفاع هتل در مجموعه ی پدیده، بر اساس ابلاغیه ی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی مرتفع است

استاندار خراسان رضوی گفت: میزان ارتفاع هتل در مجموعه ی پدیده، بر اساس ابلاغیه ی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی مرتفع است.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در جمع خبرنگاران افزود: مصوبه ی ۱۶ بندی  شاک مربوط به کمیسیونی است که از سوی ریاست جمهوری و دولت، با مسئولیت وزیر کشور و حضور برخی وزرا تشکیل شد و ربطی به شورای امنیت کشور ندارد چرا که متولی موضوع ساخت و سازها، شورای عالی معماری و شهرسازی است.

وی با تاکید بر این که بنا به گفته ی معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه به منزله ی مصوبه ی هیات دولت است؛ اظهار داشت: ملاک عمل در خصوص ساخت و سازهای پدیده مصوبه ی ۱۶ بندی ابلاغی از سوی وزیر کشور می باشد.

ادامه استاندار خراسان رضوی: میزان ارتفاع هتل در مجموعه ی پدیده، بر اساس ابلاغیه ی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی مرتفع است

ششمین روز ثبت نقل و انتقال سهام

ششمین روز ثبت نقل و انتقال سهام

امروز فروشندگان سهامی که اول نام خانوادگیشان ت -ث است مراجعه کنند. اطلاعات بیشتر

ششمین روز ثبت نقل و انتقال سهام