[دردنامه سهامداران] سفره هایی پر از خالی

[دردنامه سهامداران] سفره هایی پر از خالی

در ادامه انتشار «دردنامه سهامداران»، دیدگاه یکی از مخاطبان محترم سایت منتشر می‌شود. لازم به ذکر است که شما هم می توانید مشکلات خود را برای ما ارسال کنید تا در وبسایت یک پدیده قرار بگیرد. (اطلاعات بیشتر)

روزها و شبها پی هم آمدند تا رسیدیم به سومین عید مالباختگان!!! البته هیچ رنگ وبوی جشن و شادی و عید برای مالباختگان متصور نیست و اگر چیزی باشه دردسر و شرمندگی شب عید نزد خانواده هاست!!! بارها از نوع سنگدلی خاصی که در حق مالباختگان پدیده روا شد گفته ایم,نوعی قساوت قلب و بی تفاوتی عجیب!!!! این ثمره تدبیر بود!!!

فرض بستن پدیده درست بود اما به چه روشی و به قیمتی؟ چرا باقی مسوولیت درست انجام نشد!! چرا طبق قانون تجارت دارایی پدیده به نسبت مساوی بین همه تقسیم نشد,دوستان دیگر هم گفتند,دارایی پدیده به اندازه اصل پول وسود منطقی همه هست و با سایر شرکتهای ورشکسته تفاوت ماهیتی دارد,حالا چرا نمیتوانند عدد تعدیل درست را بیابند؟

ادامه [دردنامه سهامداران] سفره هایی پر از خالی