پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

سوال:
آیا فکری برای ورود به سامانه جهت اتباع خارجی کرده اید؟

پاسخ:
بله، طبق اصلاحاتی که در نرم افزار انجام شده با کد گذرنامه و پاسپورت امکان ورود به سامانه برای این سهامداران فراهم شده است.

ادامه پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

رسولیان: قیمت کارشناسی سهام توسعه پدیده شاندیز مورد تایید ستاد تدبیر قرار گرفته است

رسولیان: قیمت کارشناسی سهام توسعه پدیده شاندیز مورد تایید ستاد تدبیر قرار گرفته است

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی گفت: ستاد تدبیر با قیمت کارشناسی که برای سهام توسعه ارائه شده است موافق بوده و آن را تایید کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نخست نیوز، علی رسولیان با بیان این مطلب تصریح کرد: ستاد تدبیر موافقت و تایید خود را در این خصوص اعلام کرده و هیات مدیره پدیده باید قیمت را اعلام کند.

وی ادامه داد: احتمالا امروز قیمت سهام توسعه توسط هیات مدیره اعلام می شود چرا که قیمت سهام توسعه یک مبنای کارشناسی دارد که کار کارشناسی آن نیز انجام شده است و اصلا به ستاد تدبیر ارتباطی ندارد.

رسولیان خاطرنشان کرد: ستاد تدبیر قیمتی که توسط هیات مدیره بر مبنای کارشناسی اعلام شده را تایید کرده است و با آن موافقیم.