اطلاعیه امور سهام پدیده شاندیز در مورد معاملات توافقی

اطلاعیه امور سهام پدیده شاندیز در مورد معاملات توافقی

طوسیان مدیر امور سهام:

با سلام به اطلاع سهامداران محترم می رساند . این هفته ۴ شنبه نیز به معاملات توافقی اضافه می شود و از هفته اینده دوشنبه ها و ۵ شنبه ها بازار توافقی فعال است، ضمنا حداقل خرید از این هفته ۵٠ هزار سهم می باشد.

پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز

سوال:
سلام
چرا با توجه به اعلام قبلی مشاور مدیر عامل در خصوص ارائه حسابرسی مالی سال ۹۵ در تیرماه سال جاری تا کنون اطلاع رسانی صورت نگرفته است؟

ادامه پرسش و پاسخ سهامداران و روابط عمومی پدیده شاندیز