گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٢٣

گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٢٣

امروز تعداد ١۵٠٠٠٠ سهم به ارزش هر سهم ٩۴٣٠ ریال معامله شد . روند معاملات اتاق در طی ٨ هفته بشرح زیر می باشد :

١ تیرماه ١١۵١٨ سهم هر سهم ٢١٢٠ ریال

٨ تیرماه ٧٩٨۴ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ ریال

١۵ تیر ماه ۶٩۵٨۵ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ سهم

٢٢ تیرماه ٧۴٩٣٣ سهم نرخ هر سهم ۵٣۵٠ ریال

ادامه گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٢٣

قائم مقام معاون وزیر صنعت: ریشه بی اعتمادی سهامداران پدیده باید با حمایت سازمان های مختلف ملی از بین می رود

قائم مقام معاون وزیر صنعت: ریشه بی اعتمادی سهامداران پدیده باید با حمایت سازمان های مختلف ملی از بین می رود

قائم مقام معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت و معدن و تجارت گفت: پدیده دچار مشکل بی اعتمادی سهامداران خود شده است و ریشه بی اعتمادی سهامداران باید با حمایت سازمان های مختلف دولتی و ملی از بین برود.

به گزارش سایت اخبار پدیده، محمود دودانگه با اشاره به شروع تبلیغات پدیده از رسانه های ملی افزود: تبلیغات در رفع بی اعتمادی مردم و سهامداران مفید است اما به تنهایی کافی نیست. باید تلاش شود تبلیغات هوشمندانه و هدفمند باشد تا بتواند ذهنیت های منفی را کم رنگ تر کند.

ادامه قائم مقام معاون وزیر صنعت: ریشه بی اعتمادی سهامداران پدیده باید با حمایت سازمان های مختلف ملی از بین می رود