گزارش وضعیت معالات در بازار توافقی٩۶/٠۵/٣٠

گزارش وضعیت معالات در بازار توافقی٩۶/٠۵/٣٠

امروز تعداد ٨٠٠٠٠ سهم به ارزش هر سهم ٩۴٣٠ ریال معامله شد . روند معاملات اتاق در طی ٨ هفته بشرح زیر می باشد :

١ تیرماه ١١۵١٨ سهم هر سهم ٢١٢٠ ریال

٨ تیرماه ٧٩٨۴ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ ریال

١۵ تیر ماه ۶٩۵٨۵ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ سهم

ادامه گزارش وضعیت معالات در بازار توافقی٩۶/٠۵/٣٠

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز عنوان کرد؛ ساخت آپارتمان های میان مرتبه با هزار و ۶۰ واحد مسکونی

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز عنوان کرد؛ ساخت آپارتمان های میان مرتبه با هزار و 60 واحد مسکونی

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز اعلام کرد: ساخت آپارتمان های میان مرتبه با مجموع ۱۰۶۲واحد مسکونی و با ۳۴درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

به گزارش سایت اخبار پدیده، دکتر مهدی خجسته گفت: پروژه آپارتمان های میان مرتبه مشهور به لورایز، با ۴۸هزار و ۲۷۰ متر مربع عرصه و زیر بنایی برابر با ۱۹۳هزار و ۹۵۱ متر مربع؛ در قالب ده بلوک آپاتمانی در حال ساخت است.

وی با اشاره به اینکه آغاز دوباره عملیات عمرانی این پروژه به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسعه اقتصاد و اشتغال منطقه را به همراه دارد، افزود: این پروژه در قالب ۱۰بلوک مسکونی طراحی شده است که در ابتدای کار، حدود ۳۷درصد از کل واحدهای این مجموعه پیش فروش شده و یکی از پروژه های زودبازده اقتصادی در مجموعه شرکت بین المللی گردشگری پدیده محسوب می شود.

ادامه مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز عنوان کرد؛ ساخت آپارتمان های میان مرتبه با هزار و ۶۰ واحد مسکونی