رئیس سابق سازمان صندوق ضمانت صادرات: باز شدن نماد شرکت توسعه در بورس باعث افت قیمت سهام این شرکت می شود

رئیس سابق سازمان صندوق ضمانت صادرات: باز شدن نماد شرکت توسعه در بورس باعث افت قیمت سهام این شرکت می شود

رئیس سابق سازمان صندوق ضمانت صادرات گفت: پذیرش و باز شدن نماد شرکت توسعه پدیده در بورس باعث افت شدید قیمت سهام این شرکت در بورس خواهد شد.

به گزارش سایت اخبار پدیده، سید کاظم دوست حسینی افزود: سهامی در بورس موفق است که سهام شرکتی فعال و سودآور باشد، پدیده شاید در گذشته این شرایط را داشت و اگر سهام این شرکت وارد بورس می شد موفق بود و سهام دار زیادی برای خرید آن وجود داشت اما در حال حاضر ورود سهام شرکت توسعه پدیده به بورس با افت قیمت زیادی رو به رو خواهد شد.

ادامه رئیس سابق سازمان صندوق ضمانت صادرات: باز شدن نماد شرکت توسعه در بورس باعث افت قیمت سهام این شرکت می شود

اطلاعیه امور سهام پدیده شاندیز

اطلاعیه امور سهام پدیده شاندیز

طوسیان، مدیر امور سهام :

با توجه به مصوبه قبلی مبنی بر اینکه در روزهایی که در بازار عادی مقدار خرید کمتر از ۲۰۰۰۰ سهم باشد قیمت پایانی منفی نمی شود , این موضوع باعث گردید دستورات فروش به صورت مدت دار وارد شده و صف فروش سنگین تشکیل شود و ورود دستورات فروش روزانه بی فایده باشد , لذا مقرر شد در روزهایی که تعداد خرید کمتر از ۲۰۰۰۰ سهم است قیمت پایانی فقط ۱۰ ریال کاهش یابد . این موضوع باعث خواهد شد هر روز امکان ورود دستور فروش برای همه سهامداران فراهم شود و صف های فروش نیز سنگین نشود . لذا قیمت حداقل در روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۳۸۰ ریال تعیین می شود .