خلاصه وضعیت اتاق مبادلات سامانه نقل و انتقال سهام پدیده ( سناپ ) از ابتدا تا ٣١ شهریور ٩۶

خلاصه وضعیت اتاق مبادلات سامانه نقل و انتقال سهام پدیده ( سناپ ) از ابتدا تا ٣١ شهریور ٩۶

فروردین ٩۶ : تعداد ٧۴٣۴ سهم

اردیبهشت ٩۶ : تعداد ٢۴٢٨۴ سهم

خرداد ٩۶ : تعداد ٣۶٢۵۵ سهم

تیرماه ٩۶ : تعداد ٢۴١۵٨۵ سهم

مرداد ماه ٩۶ : تعداد ١.۴۴٧،٠٣٨ سهم

شهریور ماه ٩۶ : تعداد ٢٠٢،۶١۴ سهم

جمع کل مبادلات از ابتدا تا ٣١ شهریور سال ٩۶ : تعداد ١،٩۵٩،٢١٠ سهم

از تعداد فوق ٢١٩،٩١٩ سهم در بازار عادی و ١،٧٣٩،٢٩١ سهم در بازار توافقی معامله شده است که جمع معاملات توافقی در تیرماه ٢٣١،٠١۵ سهم و در مرداد ماه تعداد ١،٣٣٣،١٧۴ سهم و شهریور ماه ١٧۵،١٠٢ سهم بوده است .


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *