عضو هیئت مدیره پدیده شاندیز: حسابرسی شرکت به پایان رسیده است

عضو هیئت مدیره پدیده شاندیز: حسابرسی شرکت به پایان رسیده است

عضو هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه گردشگری پدیده، از پایان حسابرسی مربوط به سال ۹۵ شرکت های پدیده خبرداد.

به گزارش سایت اخبار پدیده، دکتر حمیدرضا کریمویی گفت: صورت های مالی تمامی شرکت های زیرمجموعه پدیده در سال مالی ۹۵ به پایان رسیده و مراحل بررسی صورت های تلفیقی شرکت توسعه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه مراحل حسابرسی حساب های شرکت های تابعه شرکت بین المللی توسعه گردشگری پدیده از ماه های ابتدایی سال جاری آغاز شده بود، افزود: نتایج نهایی حسابرسی شرکت، پس از پایان مراحل تلفیق به صورت رسمی به سازمان حسابرسی کشور اعلام می شود.