تحصن سهامداران پدیده شاندیز به روز یازدهم رسید

تحصن سهامداران پدیده شاندیز به روز یازدهم رسید

تحصن سهامداران پدیده در مقابل ساختمان قوه قضاییه یازدهمین روز خود را سپری کرد. از مسئولانی که تاکنون در این مورد واکنشی نشان داده اند میتوان به طیبه سیاوشی نماینده تهران اشاره کرد که ساعتی در کنار سهامداران مستأصل و معترض پدیده که از ۱۵ مهرماه این تحصن را آغاز کرده‌اند حضور یافت. قاضی پور نماینده ارومیه نیز در اخطار به رئیس‌جمهور اظهار داشت: مردم شبانه‌روز در مقابل استانداری خراسان و قوه‌قضائیه می‌خوابند، اما رئیس‌جمهور حاضر نیست برای پاسخ به سؤال نمایندگان، به مجلس بیاید.