اعضای کنسرسیوم بانکی گشایش کننده خط اعتباری پدیده شاندیز

اعضای کنسرسیوم بانکی گشایش کننده خط اعتباری پدیده شاندیز

بانک صادرات با ۱۲۰۰ میلیارد ریال

بانک ملی ۱۱۰۰ میلیارد ریال

بانک ملت ۱۰۰۰ میلیارد ریال

بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد ریال

بانک سپه ۶۵۰ میلیارد ریال

بانک شهر ۳۵۰ میلیارد ریال


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *