واکنش امیر جعفری، بازیگر سینما و تلویزیون، به مشکل سهامداران پدیده

واکنش امیر جعفری، بازیگر سینما و تلویزیون، به مشکل سهامداران پدیده