[ویدیو] شوشتری: همه می‌آمدند پدیده و نوار پاره می‌کردند!

از دقیقه ۱۲:۴۰ به بعد مربوط به پدیده است.