تحویل چک‌های پیش‌پرداخت پیمانکاران پدیده شاندیز

تحویل چک‌های پیش‌پرداخت پیمانکاران پدیده شاندیز

بیش از ۱۰ پیمانکار پروژه‌های عمرانی در سایت پدیده شاندیز امروز پیش‌پرداخت‌های قراردادهای خود را از ابوالفضل انتظاری مدیرعامل پدیده دریافت کردند.

مدیرعامل پدیده در نشست تحویل چک‌های پیش‌پرداخت پیمانکاران گفت: از رونق مجدد در پدیده خیل عظیمی از سهامداران و مردم خوشحال می‌شوند و البته عده‌ای که نفع‌شان در رکود پروژه است به سیاه‌نمایی خواهند پرداخت.

از تعیین سهم بانک ها در کنسرسیوم تا حضور نماینده سهام داران عمده در هیئت مدیره پدیده شاندیز

از تعیین سهم بانک ها در کنسرسیوم تا حضور نماینده سهام داران عمده در هیئت مدیره پدیده شاندیز

مدیر کل روابط عمومی و اموربین الملل گروه شرکت های پدیده، میزان مشارکت بانک ها در تامین مبلغ کنسرسیوم بانکی پدیده را اعلام کرد و گفت: بانک صادرات ۱۲۰۰ میلیارد ریال، بانک ملی ۱۱۰۰ میلیارد ریال، بانک ملت هزار میلیارد ریال، بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد ریال، بانک سپه ۶۵۰ میلیارد ریال و بانک شهر ۳۵۰ میلیارد ریال در این کنسرسیوم سهم دارند.

علی حامد مقدم در گفت و گو با خراسان رضوی درباره زمان واریز مبالغ کنسرسیوم نیز گفت: اسناد مربوط دوشنبه هفته جاری در دفتر اسناد رسمی امضا شد و پس از ارسال اسناد به بانک صادرات به عنوان بانک عامل در این موضوع و تایید آن، پول به حساب شرکت واریز خواهد شد که به احتمال زیاد امروز این کار انجام می شود. ما هم پس از دریافت وجوه، بلافاصله آن را به حساب پیمانکاران واریز خواهیم کرد.

ادامه از تعیین سهم بانک ها در کنسرسیوم تا حضور نماینده سهام داران عمده در هیئت مدیره پدیده شاندیز