انجام توافقات برای تخصیص های بعدی کنسرسیوم بانکی به پروژه های پدیده شاندیز

انجام توافقات برای تخصیص های بعدی کنسرسیوم بانکی به پروژه های پدیده شاندیز

در ملاقات مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده با آقای تهرانی فر قائم مقام و همچنین آقای یوسفیان معاون اعتبارات بانک صادرات درخصوص فرایند و ادامه تخصیص های بعدی کنسرسیوم بانکی به پروژه های پدیده شاندیز تفاهم شد.

دکتر ابوالفضل انتظاری مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده در همین خصوص گفت: اولین تخصیص و قسط را از کنسرسیوم بانکی برای آغاز عملیات عمرانی و ساخت و ساز در آپارتمان های میان مرتبه و تکمیل فازهای یک تا ۱۱ و همچنین ادامه عملیات عمرانی در فاز ۱۱ تا ۱۹ دریافت کرده ایم و از باب اینکه پروژه بتواند با سرعت انجام گیرد؛ نیازمند تفاهم های لازم برای تخصیص های به موقع بعدی بودیم. بنابراین جلسه‌ای را با قائم مقام بانک و همچنین معاون اعتبارات بانک صادرات برگزار کردیم و خوشبختانه با نگاه مساعدت آنها تفاهمات لازم انجام گرفت.

نشست مدیرعامل پدیده شاندیز با جمعی از سهامداران تهرانی پدیده

نشست مدیرعامل پدیده شاندیز با جمعی از سهامداران تهرانی پدیده

بنا به تقاضا و هماهنگی قبلی؛ نشست جمعی از سهامداران تهرانی پدیده در فضای صمیمی و کارشناسی با مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده برگزار شد

در این جلسه دکتر ابوالفضل انتظاری مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه در شاندیز و کیش و کارهای حقوقی و مالی که در حال انجام است و همچنین نوید آغاز عملیات عمرانی، به مجموعه سوالات حاضرین پاسخ داد و پیشنهادات آنها را دریافت نمود.

حاضرین در این جلسه نیز نقطه نظرات انتقادی و پیشنهادی خود را مطرح کردند و قرار شد جلسات به تناوب برای تبادل نظر و تفاهمات لازم ادامه یابد.

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده در این جلسه ضمن استقبال از نقطه نظرات پیشنهادی و انتقادی، آمادگی مجموعه را برای حضور نمایندگان سهامداران در اتاق‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری اعلام کرد.