اطلاعیه امور سهام پدیده شاندیز

اطلاعیه امور سهام پدیده شاندیز

به اطلاع سهامداران محترم می رساند :

١- از تاریخ ١٩ آذر ماه بازار توافقی در روز های زوج انجام می شود .

٢- انجام مچینگ معاملات در بازار توافقی در سامانه سناپ روزانه در دو مرحله و راس ساعت ١١:٠٠ و ١٣:٣٠ انجام خواهد شد .

٣- سیستم از ساعت ١١:٠٠ الی ١١:١۵ جهت انجام مچینگ دستورات خرید و فروش را قبول نمی کند و مجددا ساعت ١١:١۵ سامانه فعال خواهد شد .