آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده پدیده شاندیز

روزنامه قدس ۹۶/۱۱/۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده پدیده شاندیز

سهامدار2

واگذاری رستوران پدیده شاندیز / دیوار
https://divar.ir/v/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1/HDsrE82ts
۶۰۰ متر رستوران با تمام امکانات با روزی متوسط ۱۵۰ پرس غذا قابل ارتقاء تا ۵۰۰ پرس غذای روزانه در شهر رویایی پدیده واگذار میشود
فی ۲۲۰ م تومان با لوازم
۱۷۰ م تومان بدون لوازم
در صورت اطمینان تماس حاصل فرمایید.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *