انتظاری: مخالفتی با اجرای تاج المان وجود ندارد

انتظاری: مخالفتی با اجرای تاج المان وجود ندارد
به گزارش خراسان رضوی انتظاری مدیرعامل پدیده در مراسم بازگشایی پاکات مناقصه فاز ۲ المان پدیده شاندیزگفت:  از نظر ضوابط شهرسازی هیچ مخالفتی برای ساخت آن در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نیامده است، ولی در خصوص این که این المان کاربری مسکونی، تجاری یا توریستی داشته باشد، مشاور در حال مطالعه است و هنوز به نتیجه نرسیده ،  است. وی همچنین درباره افزایش قیمت سهام ها نیز توضیح داد: پس از رقیق شدن سهام با افزایش سهام و تقسیم شدن هر سهم به شش سهم، براساس قیمت ثبت شده در روز گذشته، هر سهم جدید با قیمت ۴۵۰ تومان ارزش گذاری شده و این درحالی است که  قیمت هر سهم که به اندازه شش سهم کنونی است، مبلغ ۹۴۳ تومان ارزش گذاری شده بود و در بازار غیر رسمی ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان خرید و فروش می شد، ولی معادل آن هم اکنون ۲۶۰۰ تومان ارزش شش سهام امروزی است.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *