حکم قضایی تعهدنامه دار فاروجی منتفی شد

حکم قضایی تعهدنامه دار فاروجی منتفی شد

حکم قضایی یک تعهد نامه دار در فاروج که منجر به بازداشت دو قطعه زمین پدیده شاندیز و اجرای حکم و آگهی مزایده شده بود، منتفی گردید و با اعلام رضایت شاکی زمین های مذکور آزاد شد.

در ضمن برای ایشان به مانند سایرین سهام شرکت ابنیه و توسعه تعریف شد و تعهد نامه ایفاء گردید.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *