توضیح پدیده در خصوص ابهامی که از سوی بعضی از کانالهای و گروههای مجازی مطرح شده است

توضیح پدیده در خصوص ابهامی که از سوی بعضی از کانالهای و گروههای مجازی مطرح شده است

علیرغم این که پیشنهادات زیادی برای سهام جبرانی از محل سهام ابنیه از سوی سهامداران در فضای مجازی مطرح بوده است، شرکت هیچگونه تصمیمی در این خصوص نگرفته است.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *