اطلاعیه پدیده شاندیز در خصوص دریافت برگه ورود به مجمع عمومی فوق العاده

اطلاعیه پدیده شاندیز در خصوص دریافت برگه ورود به مجمع عمومی فوق العاده

نظر به اینکه به دلیل دوری مسافت و شرایط آب و هوایی برخی از سهامداران علاقه مند به حضور در مجمع فوق العاده ابنیه موفق به مراجعه و دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ مقرر نشده‌اند، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند شرایط صدور کارت ورود به جلسه در همان روز برگزاری مجمع فراهم شده است.

آخرین اقدامات هیئت مدیره و جزئیات افزایش سرمایه از زبان مدیرعامل پدیده شاندیز

آخرین اقدامات هیئت مدیره و جزئیات افزایش سرمایه از زبان مدیرعامل پدیده شاندیز

کانال پدیده شاندیز – در آستانه برگزاری مجمع فوق العاده شرکت ابنیه و ساختمان و همچنین نوروز سال ۱۳۹۷ هستیم. موقعیت را برای یک مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده مغتنم شمردیم تا گزارشی از اقدامات و همچنین موضوع افزایش سرمایه در مجمع شرکت ابنیه را جویا شویم و در خصوص سوالات مطروحه پیرامون پدیده پاسخهای لازم را دریافت کنیم و به سمع و نظر مردم و به خصوص سهامداران برسانیم.

واقعاً چی شد که شما مدیریت پدیده را با اختصاصات خاص خودش پذیرا شدید؟

ادامه آخرین اقدامات هیئت مدیره و جزئیات افزایش سرمایه از زبان مدیرعامل پدیده شاندیز