انجام اولین مرحله از نوبت دوم افزایش سرمایه شرکت ابنیه پدیده شاندیز در سال جاری

 انجام اولین مرحله از نوبت دوم افزایش سرمایه شرکت ابنیه پدیده شاندیز در سال جاری

با تصمیم هیئت هیأت مدیره ، اولین مرحله از افزایش سرمایه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۸ /۱۲ /۱۳۹۶ در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ انجام می شود.

مبلغ افزایش سرمایه در این مرحله ۲۲۵۰ میلیارد ریال و تعداد سهم افزایش یافته دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون سهم خواهد بود و هر سهم پس از این افزایش سرمایه به ۱.۲ سهم افزایش می یابد.

قابل ذکر است مجمع عمومی فوق العاده مذکور اجازه افزایش سرمایه ۴۰% را برای مدت یک سال به هیئت مدیره واگذار نموده است که در این مرحله نیمی از آن افزایش سرمایه عملیاتی می شود.

پرسش و پاسخ سهامداران و پدیده شاندیز

پرسش و پاسخ سهامداران و پدیده شاندیز

از چه طریقی می توانیم اطلاعات سهام را دریافت کنیم؟

سهامداران می توانند با ورود به سامانه سناپ و ثبت اطلاعات سهامدارای و همچنین با دریافت کد رهگیری و رمز عبور از طریق پنل کاربری خود اطلاعات سهام را دریافت کنند.

ادامه پرسش و پاسخ سهامداران و پدیده شاندیز