وزیر کشور: مسئله پدیده خیلی خوب حل شد!

وزیر کشور: مسئله پدیده خیلی خوب حل شد!

وزیر کشور در گفتگو با همشهری آنلاین: حداقل ظرف مدت ۴سال گذشته موضوعات اصلی ما در مشهد بوده است؛ ازجمله درارتباط با مشکلات پیش‌آمده برای مؤسسه میزان و پدیده شاندیز. تجمعات بسیار زیادی در مشهد داشتیم. شاید بیش از ۲۰۰مورد تجمع در ۴سال گذشته داشتیم. ریشه همه مشکلات پیش آمده درارتباط با مؤسسات مالی نیز به نوعی به خراسان برمی‌گشت که دلیلش را هم نمی‌دانم چیست و در آنجا مشکلات ایجاد می‌شد.

بعدا چون مشکل زیاد شده بود مدیریت استان مسئله را هدایت و کنترل کرد؛ دولت هم حمایت کرد و هم مسئله میزان و هم مسئله پدیده خیلی خوب حل شد!

عملیات تکمیل و ترمیم سازه زین اسبی مرکز خرید پدیده

عملیات تکمیل و ترمیم سازه زین اسبی مرکز خرید پدیده

عملیات تکمیل و ترمیم سازه زین اسبی واقع در ورودی نور مرکز تفریحات، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز آغاز شده است .

معاون امور عمرانی شرکت ابنیه و ساختمان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گروه شرکت های پدیده گفت: نصب شیشه های سقف، رنگ آمیزی مجدد سازه، آب بندی درزهای سقف و بدنه و همچنین نصب شیشه های خاص در محل اتصال بدنه به سقف از جمله اقداماتی است که در راستای بهسازی و مرمت این سازه عملیاتی شده و تکمیل می گردد.

ادامه عملیات تکمیل و ترمیم سازه زین اسبی مرکز خرید پدیده