اطلاعیه روابط عمومی پدیده در خصوص نقل و انتقال و خرید و فروش غیرنقد در سامانه سناپ

اطلاعیه روابط عمومی پدیده در خصوص نقل و انتقال و خرید و فروش غیرنقد در سامانه سناپ

به منظور تسهیل خرید و فروش و نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان از ۲۴ / ۱۲ /۱۳۹۶ نقل و انتقال و خرید و فروش غیر نقد به صورت آزمایشی به شرح زیر در داخل سامانه سناپ قابل انجام می باشد.

بدیهی است متعاقباً و با دریافت ارزیابی‌ها، اصلاحات ضابطه‌ای و سیستمی لازم صورت خواهد گرفت.

در صورتیکه خریدار و فروشنده در نظر داشته باشند به صورت غیر نقد معامله نمایند، هنگام ورود به سامانه سناپ باید منوی خرید و فروش و نقل و انتقال غیر نقد را انتخاب نمایند و نقدا بر اساس نرخ مصوب کارمزد و مالیات مربوطه را پرداخت کنند.

ادامه اطلاعیه روابط عمومی پدیده در خصوص نقل و انتقال و خرید و فروش غیرنقد در سامانه سناپ