نصب اِلمان های نوروزی در بازار پدیده شاندیز

نصب اِلمان های نوروزی در بازار پدیده شاندیز

نصب ۲۱ اِلمان نوروزی با مضمون شخصیت های کارتونی و داستانی کودک و نوجوان در خیابان سنگ فرش و ۱۲ اِلمان با مضمون ماه های سال در داخل بازار پدیده شاندیز آغاز شد.