انتظاری: سال ۹۷ سالی متفاوت برای پدیده خواهد بود

انتظاری: سال 97 سالی متفاوت برای پدیده خواهد بود

به گزارش TSEpress   ، مدیر عامل پدیده شاندیز، ابولفضل انتظاری در گفتگویی اختصاصی با ویژه نامه سال ۹۶ هفته نامه بورس به تشریح عملکرد خود در شرکت پدیده پرداخت .

پدیده شاندیز را باید بچه لوس ننری دانست که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هرآنچه دوست داشت انجام می داد و همه درها برایش باز بود وکسی  کاری به کارش  نداشت این دوره رویایی تا سال اول دولت حسن روحانی ادامه یافت.  در این زمان بود که دولت و قوه قضاییه شروع به کنترل این بچه ننر و لوس کردند و شرایطی به وجود آمد که  سه  سال نه تنها این بچه حق هیچگونه کاری نداشت بلکه همه سعی در تنبیه او برای کارهای چهار سال قبلش داشتند. پس از آن دوره فترت ،این طفل صاحب  پدر خوانده ای شد  که اکنون مشغول سر و سامان دادن به اوست .

ابوالفضل انتظاری مدیر عامل پدیده  را در اولین روز از پنجمین ماه فعالیتش، در پدیده شاندیز ملاقات کردیم.  در اتاقی در بالاترین طبقه ساختمان اداری پدیده در مکانی که می توانستیم در زیر پاهایمان هیجان نوروز و تلاش نیروها و پیمانکاران پدیده را برای آماده کردن خیابان سنگ فرش برای استقبال از نوروز  را حس کنیم، و جایی که  من نشسته بودم رو به المان پدیده بود، هتل- برجی دوقلو با فضایی خالی که امتداد دیدم  را می رساند به کیلومترها دورتر ، جایی نزدیک  ابتدای جاده شاندیز که اکنون محسن پهلوان در زندان وکیل آباد مشهد  برای آفرینش آن بچه لوس و ننر میهمانش است.

ادامه انتظاری: سال ۹۷ سالی متفاوت برای پدیده خواهد بود