چشم انداز فعالیت ها و برنامه های گروه شرکت‌ های پدیده شاندیز در سال ۱۳۹۷

چشم انداز فعالیت ها و برنامه های گروه شرکت‌ های پدیده شاندیز در سال ۱۳۹۷

دکتر ابوالفضل انتظاری در نخستین جلسه شورای اداری سال ۱۳۹۷ گفت:

فعالیت های عمرانی،گردشگری و بهره برداری باید گسترش یابد.برای تقویت بازار سهام برنامه ریزی جدی صورت گیرد و حاکمیت شرکتی برقرار گردد. مهمترین هدفگذاری سال جاری واگذاری مدیریت شرکت ها به سهامداران و توسعه فعالیت های عمرانی، گردشگری و بهره وری است.

مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز گفت: در راستای چابک سازی فعالیت های گروه شرکت های پدیده امسال طرح اصلاح بکارگیری نیروی انسانی اجرایی شد و تا پایان سال نیز در ادامه روند چابک سازی شرکت ها، اداره هر شرکت و تامین نیروی مورد نیاز آن ها به صورت مستقل صورت می پذیرد و مسائل ساختاری و ارتباطات با داخل و بیرون مجموعه به عنوان فعالیتی راهبردی در دستور کار است.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *