پدیده، اولین رستوران دارنده پروانه بهره برداری بهداشتی در کشور

پدیده، اولین رستوران دارنده پروانه بهره برداری بهداشتی در کشور

رستوران مرکزی پدیده در شاندیز موفق به اخذ نخستین پروانه بهره برداری بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز اعلام کرد: رستوران مرکزی پدیده واقع در شاندیز، به عنوان نخستین رستوران کشور، مجوز بهره برداری بهداشتی را از سازمان دامپزشکی کشور اخذ کرد.

ادامه پدیده، اولین رستوران دارنده پروانه بهره برداری بهداشتی در کشور