بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرسی نه ماهه گروه شرکتهای پدیده شاندیز

بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرسی نه ماهه گروه شرکتهای پدیده شاندیز

گزارش حسابرس قانونی شرکتهای پدیده پارسیان، تجارت الکترونیک کیش، موسسه ورزشی پدیده، موسسه پشتیبانی سهام، شرکت ابنیه و ساختمان، شرکت پدیده کیش در جلسات جداگانه‌ای در روز جاری و با حضور مدیران عامل و مدیران مالی شرکت های مذکور و حسابرس های قانونی در حضور مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده بررسی و ضمن ارائه توضیحات لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده ؛ برنامه ریزی شده تا صورتهای مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه تهیه و نهایتاً گزارش حسابرس برای مجمع عمومی هر یک از شرکت ها آماده و ارائه گردد.