تحویل واحدهای پیش فروش شده آپارتمان های میان مرتبه

تحویل واحدهای پیش فروش شده آپارتمان های میان مرتبه

در جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان لوایح پیشنهادی بررسی و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

تعیین تکلیف در خصوص افزایش سرمایه شرکت بین المللى پدیده شاندیز کیش

تعیین تکلیف در خصوص نحوه انتخاب مشاور و کارگزار حفاظت محیط زیست

تعیین تکلیف در خصوص تأمین، نصب و بهره بردارى تلویزیونهاى LED نماى غربى مرکز خرید

تعیین تکلیف در خصوص نحوه انتخاب مشاور جهت متره برآورد کارهاى انجام شده پروژه مرکز فرهنگى

تعیین تکلیف در خصوص نحوه تحویل بخشى از بلوکهاى آپارتمان هاى اقامتی میان مرتبه (لورایز) در سال جاری

تعیین تکلیف در خصوص ایجاد آرشیو جامع فنى، مالى و اجرای ERP


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *