۱۰۰۰ میلیارد به نفع پدیده

 1000 میلیارد به نفع پدیده

یک منبع آگاه به خراسان رضوی گفت: جهت قانونمند شدن فعالیت های شرکت پدیده، دیوان عدالت اداری در رای بدوی نظر به ابطال تصمیم کمیسیون تقویم جهاد کشاورزی استان مرتبط با طلب عوارض تغییر کاربری به میزان طلب معادل ۶۱۰ میلیارد تومان اصل جریمه و با جرایم تاخیر معادل تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان را صادر و ابلاغ کرد که این اقدام به نفع سهامداران وشرکت پدیده است.

در همین رابطه رئیس هیئت‌مدیره گروه شرکت‌های پدیده شاندیز به خراسان رضوی گفت: دیوان عدالت اداری در رأی بدوی خود جریمه بالغ‌بر ۱۰۰۰ میلیاردی شرکت پدیده به جهاد کشاورزی را ابطال کرد.

ادامه ۱۰۰۰ میلیارد به نفع پدیده